Usługi geodezyjne

Sprzęt do pomiaru geodezyjnegoOferujemy pełen zakres usług geodezyjnych i kartograficznych. Sporządzamy mapy do celów projektowych dla małych i dużych obszarów. Wytyczamy obiekty budowlane: budynki, sieci, obiekty małej architektury. Dokonujemy podziałów nieruchomości. Zajmujemy się także wznawianiem, wyznaczaniem punktów granicznych. Prowadzimy pomiary inżynieryjne o wysokiej dokładności.

Wykonujemy wyploty zarówno kolorowe, jak i czarno-białe. Zajmujemy się także digitalizacją i wektoryzacją map. Projektujemy i sporządzamy mapy do celów prawnych, mapy numeryczne i mapy pomiarowe. W zakres usług naszej firmy wchodzi również lokalizacja przewodów podziemnych, sporządzanie numerycznych modeli terenu. Prowadzimy pomiary batymetryczne i pomiary wysokościowe. Zapewniamy pełną obsługę geodezyjną budów i inwestycji, przeprowadzamy inwentaryzacje geodezyjne.

Możliwe są również inne usługi specjalne i zlecenia niestandardowe.

 • Sporządzenie map do celów projektowych zarówno małych jak i dużych obszarów
 • Wytyczenie obiektów budowlanych (budynków, sieci, obiektów małej architektury itd.)
 • Obsługa inwestycji (budowy dróg, budowy obiektów kubaturowych)
 • Podziały nieruchomości, (projekty koncepcje podziałów nieruchomości)
 • Wznowienia/wyznaczenia/ustalenia punktów granicznych
 • Pomiary inżynieryjne o wysokiej dokładności
 • Wyploty kolorowe i czarnobiałe
 • Digitalizacja i wektoryzacja map
 • Lokalizacja przewodów podziemnych
 • Sporządzenie numerycznego modelu terenu
 • Pomiary batymetryczne
 • Pomiary wysokościowe
 • Pomiary dronem
 • Inne